E-Calendar   Library   Login   Email   中文
 
 
  People
homepage  People  Technical Staff

Technical Staff

Name

Duties

Office

Phone (O)

E-mail

   Vladimir  

   KREMNICAN

  Laboratory Manager          F101D         65882349  vladokrem@suda.edu.cn

Feng BAO

General in Charge

910-100

65881259

fbao@suda.edu.cn

Xiao-Die HE

Nano Materials

910-400

65884616

xdhe@suda.edu.cn

Ming-Fa PENG

Micro-Fabrication

910-116

65883196

mfpeng@suda.edu.cn

Xiao-Fang TAN

Nano-biotechnology

910-400

65884616

xftan@suda.edu.cn

Hai-Hua WU

OLED

910-116

65883196

hhwu@suda.edu.cn

Xu-Min YANG

Teaching Laboratory

910-600

65884226

xmyang@suda.edu.cn 

Copyright © 2013  College of Nano Science & Technology