English 
     
   师资队伍
   热点信息
语言中心主任致辞
培养方案
专业介绍
招生问答
我院近期科研成果被国际学术...
联系我们
纳米科学技术学院2012年招生...
学生工作办公室简介
请加QQ群312279505
江林
教授、博士生导师

代表性成果与论文:

        目前已经在Acc. Chem. Res.,Energy Environ. Sci.Adv. Mater.ACS Nano, Adv. Funct. Mater.等国内外学术刊物上发表论文60篇,论文总引用1800余次,多篇论文作为期刊的封面文章,或被Material Views ChinaX-MOL等媒体亮点报道。已获授权发明专利3项;撰写国际专著两部(章);担任Chem. Rev. Acc. Chem. Res.Adv. Mater.Adv. Funct. Mater.10余个期刊的独立审稿人。获江苏省杰出青年科学基金资助,主持国家重点研发计划-政府间国际合作项目1项,国家自然科学基金面上项目1项,江苏省自然科学基金青年项目1项。

 

 

[1] J. M. Chen, J. Huang, A. Toma, L. F. Chi*, L. Jiang*, Adv. Mater. Interface 2017, DOI:admi.201700505.

[2] J. Sun, Z. Li, Y. Sun, L. Jiang*, Nano Res. 2017, DOI: s12274-12017-11708-y.

[3] D. Wang, Y. Sun, Y. Sun, J. Huang, Z. Liang, S. Li*, L. Jiang*, Nanoscale 2017, 9, 7727-7733.

[4] P. Wen, C. Tan, J. Zhang, F. Meng, L. Jiang*, Y. Sun*, X. Chen*, Nanoscale 2017, 9, 7760-7764.

[5] C. H. Tan, Y. H. Sun, J. Z. Zheng, D. Wang, Z. Y. Li, H. J. Zeng, J. Guo, L. Q. Jing, L. Jiang, Sci Rep. 2017, 7, 6347.

[6] A. Yadav, L. Bai, Y. Yang, J. Liu, A. Kaushik, G. J. Cheng, L. Jiang*, L. Chi*, Z. Kang*, Nanoscale 2017, 9, 5049-5054.

[7] P. Yang, J. Zheng, Y. Xu, Q. Zhang, L. Jiang*, Advanced Materials 2016, 28, 10508-10517.

[8] J. C. Zhang, L. B. Zhong, Y. H. Sun, A. R. Li, J. Huang, F. B. Meng, B. K. Chandran, S. Z. Li, L. Jiang*, X. D. Chen*, Advanced Materials 2016, 28, 2978-2982.

[9] A. Yadav, M. Danesh, L. B. Zhong, G. J. Cheng, L. Jiang*, L. F. Chi*, Nanotechnology 2016, 27, 165703.

[10] Y. H. Sun, V. Lemaur, J. I. Beltrán, J. Cornil, J. W. Huang, J. T. Zhu, Y. Wang, R. Fröhlich, H. B. Wang, L. Jiang*, G. F. Zou*, Inorganic Chemistry 2016, 55, 5845-5852.

[11] S. R. Si, W. K. Liang, Y. H. Sun, J. Huang, W. L. Ma, Z. Q. Liang, Q. L. Bao, L. Jiang*, Advanced Functional Materials 2016, 26, 8137-8145.

[12] J. M. Chen, Y. H. Sun, L. B. Zhong, W. J. Shao, J. Huang, F. Liang, Z. Q. Cui, Z. Q. Liang, L. Jiang*, L. F. Chi*, Small 2016, 12, 5818-5825.

[13] L. B. Zhong, Y. Y. Jiang, C. H. Liow, F. B. Meng, Y. H. Sun, B. K. Chandran, Z. Q. Liang, L. Jiang*, S. Z. Li*, X. D. Chen*, Small 2015, 11, 5329-5329.

[14] Y. H. Sun, L. Jiang*, L. B. Zhong, Y. Y. Jiang, X. D. Chen*, Nano Res. 2015, 8, 406-417.

[15] Z. Q. Liang, Q. F. Zhang, L. Jiang*, G. Cao*, Energy & Environmental Science 2015, 8, 3442-3476.

[16] T. Hussain, L. B. Zhong, M. Danesh, H. Q. Ye, Z. Q. Liang, D. Xiao, C.-W. Qiu, C. G. Lou, L. Chi*, L. Jiang*, Nanoscale 2015, 7, 10350-10356.

[17] C. Hentschel, L. Jiang*, D. Ebeling, J. C. Zhang, X. D. Chen, L. F. Chi*, Nanoscale 2015, 7, 2301-2305.

[18] Z. Q. Liang, J. Sun, Y. Y. Jiang, L. Jiang*, X. D. Chen*, Plasmonics 2014, 9, 859-866.

[19] L. Jiang*, C. J. Zou, Z. H. Zhang, Y. H. Sun, Y. Y. Jiang, W. R. Leow, B. Liedberg, S. Z. Li, X. D. Chen*, Small 2014, 10, 609-616.

[20] L. Jiang, X. Chen, N. Lu, L. Chi*, Accounts of Chemical Research 2014, 47, 3009-3017.

[21] L. Jiang, Y. X. Tang, C. H. Liow, J. S. Wu, Y. H. Sun, Y. Y. Jiang, Z. L. Dong, S. Z. Li, V. P. Dravid, X. D. Chen*, Small 2013, 9, 705-710.

[22] L. Jiang, Y. H. Sun, F. W. Huo, H. Zhang, L. Q. Qin, S. Z. Li*, X. D. Chen*, Nanoscale 2012, 4, 66-75.

[23] L. Jiang, Y. H. Sun, X. D. Chen*, Small 2012, 8, 333-335.

[24] Y. H. Sun, L. Jiang, K. C. Schuermann, W. Adriaens, L. Zhang, F. Y. C. Boey, L. De Cola, L. Brunsveld, X. D. Chen*, Chemistry-A European Journal 2011, 17, 4746-4749.

[25] L. Jiang, X. Wang, L. F. Chi*, Small 2011, 7, 1309-1321.

[26] L. Jiang, Y. H. Sun, H. Y. Peng, L.-J. Li, T. Wu, J. Ma, F. Y. Chiang Boey, X. D. Chen*, L. F. Chi*, Small 2011, 7, 1949-1953.

[27] L. Jiang, Y. H. Sun, C. Nowak, A. Kibrom, C. J. Zou, J. Ma, H. Fuchs, S. Z. Li*, L. F. Chi*, X. D. Chen*, ACS nano 2011, 5, 8288-8294.

[28] L. Jiang, W. C. Wang, H. Fuchs, L. F. Chi*, Small 2009, 5, 2819-2822.

[29] L. Jiang, H. X. Zhang, J. Q. Zhuang, B. Q. Yang, W. S. Yang*, T. J. Li*, C. C. Sun, Advanced Materials 2005, 17, 2066-2070.


 

责任编辑:钟帅


Copyright © 2012 苏州大学纳米科学技术学院 All Rights Reserved.
  地址:苏州工业园区仁爱路199号910楼  邮编:215123
您是第 位访问者